Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Chu Minh

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội