Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 150
Tháng 12 : 1.513
Năm 2022 : 42.459
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 - THCS CHU MINH

Để chuẩn bị năm học 2021 - 2022, trường THCS Chu Minh đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6, nội dung kế hoạch như sau:

 

     UBND HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG THCS CHU MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61/KH- THCS

Ba Vì, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022

 

          Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ hướng dẫn số 1199/ SGDĐT - QLT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp1 và lớp 6 năm học 2021-2022 ;

Căn cứ công văn số 494/ PGDĐT ngày 19/4/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì về việc duyệt KH phát triển GD đến năm học 2022-2023 và KH tuyển sinh MN, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 của Phòng GDĐT Ba Vì;

 Căn cứ kết quả điều tra số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh;

Căn cứ điều kiện thực tế nhà trường;

Trường THCS Chu Minh xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021- 2022 của nhà trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; duy trì và nâng cao phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

2. Huy động tỉ lệ học sinh ra lớp 6 đạt 100%.

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

4. Đảm bảo công khai về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

5. Ứng dụng CNTT để phục vụ cho công tác tuyển sinh trực tuyến.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền

Nhà trường thông báo trên loa truyền thanh của xã, băng zôn, trang web ... kế hoạch tuyển sinh  lớp 6 năm học 2021-2022.

2. Quy định đối tượng tuyển sinh

          - Về độ tuổi, địa bàn cư trú, tuyến tuyển sinh:

+ Về độ tuổi: 11 tuổi ( sinh năm 2010)

+ Địa bàn cư trú: Học sinh có hộ khẩu tại xã Chu Minh

+ Tuyến tuyển sinh: đúng tuyến do UBND huyện quy định

- Trẻ em (học sinh) khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt:

Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở  độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học; Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với quy định.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Số lớp: 04.

- Số học sinh: 150

4. Phương thức, thời gian tuyển sinh

- Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định.

          - Thời gian tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021 (theo quy định chung của Sở GDĐT).

* Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại nhà trường từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công. Thời gian: từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.

- Thời gian tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021 (theo quy định chung của Sở GDĐT).  Buổi sáng: Từ 7 giờ 30' đến 11 giờ 30'; Buổi chiều: Từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 00'.

* Sau ngày 28/7/2021, nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao, nhà trường sẽ báo cáo phòng GDĐT để xin phép được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/8/2021.

5. Quy định về hồ sơ của học sinh

          - Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;

         - Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;

          - Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản gốc để đối chiếu);

          - Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã, thị trấn;

          - Quyết định cho phép học vượt lớp ( nếu có)

            III. Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

          Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch covid 19 theo quy định, đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

IV. CÔNG TÁC BÁO CÁO

         - Ngày 10/5/2021 gửi kế hoạch tuyển sinh, danh sách Hội đồng tuyển sinh trường (bản mềm và bản dấu đỏ) về Phòng GDĐT.

          - Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở GDĐT, Phòng GDĐT Ba Vì (nếu có)

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ động phối hợp với UBND xã, với trường tiểu học điều tra số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công; nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, tham gia đầy đủ hội nghị về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 do phòng GDĐT tổ chức.

2. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022, nộp về phòng GDĐT trước 10/5/2021

3.Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định tại thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

4.Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến

5. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyến tuyển sinh trực tuyến của trường.

6. Nhà trường thành lập một Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng GDĐT ra quyết định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, Thư ký và một số Ủy viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao. Trước ngày 10/ 5/2021 gửi bản mềm  danh sách Hội đồng tuyển sinh năm học 2021-2022 vể Phòng qua hộp thư cán bộ phụ trách cấp học.

7. Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh truy cập vào trang sổ liên lạc điện tử để theo dõi, kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả học tập, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định ; đảm bảo bảo mật mã học sinh và mật khẩu; chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trên hệ thống sổ điểm điện tử; bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về mã học sinh, sổ liên lạc điện tử và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định

8.Tổ chức tuyển sinh

a. Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh,…trong giấy khai sinh, hộ khẩu học bạ, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến, nếu thấy trùng khớp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của giấy khai sinh “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và nhà trường phải có trách nhiệm về việc ký xác nhận trên;

b. Trong suốt thời gian tuyển sinh nhà trường không thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường;

c. Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế tối đa tỷ lệ tuyển sinh trái tuyến;

d. Chủ động phối hợp với cơ quan Y tế địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của cấp trên.

9. Hiệu trưởng phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn , giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác tuyển sinh đầu cấp; sử dụng các tiện ích trực tuyến trong việc tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ đăng ký tuyển sinh

10. Kết thúc tuyển sinh, nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, gửi kết quả tuyển sinh UBND xã và báo cáo về PGD

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Trước 15/4/2021

Rà soát, hoàn thiện thông tin học sinh phục vụ tuyển sinh trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến( mã học sinh, họ tên, ngày sinh, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, nơi cư trú ,...)

2

Chậm nhất 26/4/2021

Hoàn thiện công tác điều tra cơ bản số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh

3

 Trước ngày 10/5/2021

Nộp KHTS ( bản dấu đỏ), bản mềm danh sách HĐTS về PGD

4

Trước ngày 28/5/2021

Hoàn thành việc cấp mã học sinh cho cha mẹ HS

5

Từ 01/7/2021 đến 18/7/2021

Hướng dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/, công khai kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh tại trường, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của nhà trường. Nhận quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh tại PGD

- Họp hội đồng tuyển sinh và phân công nhiệm vụ - Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm tuyển sinh trực tuyến, công tác tuyển sinh.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến

6

Từ 24/6/2021 đến 26/6/2021

Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố( lần 1)

7

Từ 18/7/2021 đến 20/7/2021

Cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 6 , các trường phối hợp hỗ trợ thực hiện

8

Từ 23/7/2021 đến 28/7/2021

Hội đồng tuyển sinh nhà trường làm việc và tuyển sinh trực tiếp.

9

Ngày 29/7/2021

Báo cáo kết quả tuyển sinh về PGD , đề xuất được tuyển sinh bổ sung(trái tuyến) nếu còn thiếu chỉ tiêu.

10

30/7/2021 đến 01/8/2021

Thực hiện tuyển sinh trực tiếp bổ sung( nếu có)

11

Từ 03/8/2021

- HĐ tuyển sinh làm việc: nhận hồ sơ và lập danh sách học sinh trúng tuyển năm học 2020-2021. - -- Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm Sổ điểm điện tử trên eSAMS

Thực hiện báo cáo nhanh, chính thức kết quả tuyển sinh theo yêu cầu của Phòng, Sở

12

Trong quá trình tuyển sinh

Nhà trường liên tục cập nhật thông tin và thực hiện các yêu cầu đột xuất từ Phòng, Sở GDĐT

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Chu Minh./.

Nơi nhận:

- PGD (để b/c);

- Ban giám hiệu;

- Lưu

: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

 

Nguyễn Duy Hùng

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip