Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 147
Tháng 12 : 1.510
Năm 2022 : 42.456
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH SÁCH CỦA TRƯỜNG THCS CHU MINH

Để chuẩn bị cho năm học mới, trường THCS Chu Minh đã xây dựng kế hoạch phát hành sách giáo khoa cho năm học mới.

UBND HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG THCS CHU MINH

Số:  61 / KH- THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

                                Chu Minh,ngày 28 tháng 4 năm 2021

           

KẾ HOẠCH

 Phát hành sách, sách bài tập, vở phục vụ năm học 2021-2022

Căn cứ hướng dẫn của Phòng giáo dục và đào tạo về việc phát hành sách giáo khoa và thiết bị giáo dục phục vụ năm học 2021-2022;

Căn cứ công văn số  487/PGDĐT của Phòng giáo dục đào tạo huyện Ba Vì về việc phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học 2021-2022;

 Thực hiện nhiệm vụ năm học của bộ phận thư viện- thiết bị trường học;

 Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường và nhu cầu về sách học tập phục vụ năm học 2021-2022;

 Thư viện THCS Chu Minh  xây dựng kế hoạch phát hành sách phục vụ năm học 2021-2022 như sau:

I. Nội dung phát hành.

1. Sách giáo khoa:

- Bộ sách giáo khoa tối thiểu của chương trình trung học cơ sở (từ lớp 6 đến lớp 9).

- Sách chương trình đề án của Bộ Giáo dục đang được triển khai đại trà.

2. Các loại sách bổ trợ, vở bài tập các môn ở tiểu học (từ lớp 6 đến lớp9): Phát hành theo nhu cầu (mua tự nguyện).

3. Những bộ sách của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam được lựa chọn đưa vào sử dụng trong nhà trường như: Giáo dục kỹ năng sống, Giáo dục an toàn giao thông, Phát hành theo chỉ đạo của cấp trên.

 II. Thời gian phát hành

Từ 03/05/2021 đến hết ngày 30/6/2021

 III. Nội dung

- Thành lập tổ phát hành sách, thành phần gồm:

+ Hiệu trưởng là tổ trưởng : chỉ đạo chung.

+ Hiệu phó là tổ phó : phụ trách việc phát  hành.

+ Ủy viên là đồng chí cán bộ thư viện, các đồng chí giáo viên, nhân viên theo sự phân công của tổ trưởng.

- Giao cho đồng chí cán bộ thư viện xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, phổ biến các danh mục sách đến giáo viên, học sinh và PHHS.

- Cho học sinh đăng ký theo danh mục đã phát hành.

- Tổng hợp số lượng sách học sinh đăng ký theo các danh mục.

- Đăng ký bản đặt với phòng giáo dục.

- Nhận sách và trả sách cho học sinh theo đúng thời gian đã đề ra.

III- Tổ chức thực hiện:

- Tôt trưởng  chỉ đạo chung phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo.

- Các đồng chí trong ban chỉ đạo thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

- Đ/C hiệu phó chỉ đạo giáo viên, nhân viên được phân công cho học sinh đăng ký sách theo danh mục đã phát hành đến hết tháng 5.

- Lập bảng tổng hợp chi tiết về số lượng sách học sinh đăng ký, trình hiệu trưởng phê duyệt.

- Đăng ký với phòng giáo dục trong tháng 6.

- Trả sách cho học sinh trước ngày học sinh nghỉ hè.

- Nhà trường lập hồ sơ hợp đồng và lựa chọn nhà cung cấp đảm bảo uy tín, chất lượng theo đúng quy định của Bộ Giáo dục.

 

Trên đây là kế hoạch phát hành sách phục vụ năm học 2021-2022. Kính gửi Ban giám hiệu xem xét, phê duyệt để bộ phận thư viện làm căn cứ triển khai tới giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ phận thư viện, GVCN, PHHS;

- Lưu VT, TV./.

 

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hùng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip